Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsvětějšího Salvátora - o projektu

V naší farnosti již delší dobu zaznamenáváme touhu po možnosti poslechnout si záznam kázání naších kněží. Z tohoto důvodu Mons. Tomáš Halík i ostatní kněží našeho kostela vyjádřili souhlas se zveřejňováním audiozáznamů svých promluv, čímž dali možnost vzniku projektu, který si klade za cíl vytvořit internetovou kolekci s kázáními pronesenými v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.

Tento projekt se teprve rozebíhá a na kolekcích kázání i webového prostředí se stále pracuje. Původně jsme umístili malý výběr kázání na stránkách farnosti, ale kvůli technickým potížím vznikly pro archiv kázání tyto samostatné internetové stránky. V současném stavu má archiv prozatímní řešení vyhledávání jednotlivých audiozáznamů - uspořádání do chronologickotématických minikolekcí. Do budoucna plánujeme archiv doplňovat a umožnit vyhledávání podle různých kriterií.

Všechna zde zveřejněná kázání podléhají autorskému právu a není dovoleno vytvářet a šířit jejich kopie. Svobodně však můžete na tyto stránky odkazovat.