Akademická farnost Praha

Vánoční svátky 2010

Vigile Narození Páně - Půlnoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 25.1.2010

1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 | 2. čtení: Tit 2,11-14 | Evangelium: Lk 2,1-14

Slavnost Narození Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 25.1.2010

1. čtení: Iz 52,7-10 | 2. čtení: Žid 1,1-6 | Evangelium: Jan 1,1-18

Svátek svaté Rodiny

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 26.12.2010

1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a | 2. čtení: Kol 3,12-21 | Evangelium: Mt 2,13-15.19-23

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 1.1.2011

1. čtení: Nm 6,22-27 | 2. čtení: Gal 4,4-7 | Evangelium: Lk 2,16-21

2. neděle po Narození Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 2.1.2010

1. čtení: Nm 6,22-27 | 2. čtení: Gal 4,4-7 | Evangelium: Lk 2,16-21

Úterý po oktávu Narození Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 4.1.2011

1. čtení: 1Jan 3,7-10 | Evangelium: Jan 1,35-42

Slvanost Zjevení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 6.1.2011

1. čtení: Sir 15,16-21 | 2. čtení: Ef 3,2-12 | Evangelium: Mt 2,1-12

Slvanost Křtu Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 9.1.2011

1. čtení: Iz 42,1-4.6-7 | 2. čtení: Sk 10,34-38 | Evangelium: Mt 3,13-17