Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční neděle

Úterý po 3. neděli velikonoční

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 10.5.2011

1. čtení: Sk 7,51-8,1a | Evangelium: Jan 6,30-35

Úterý po 4. neděli velikonoční

Káže: P. Jan Regner | úterý 17.5.2011

1. čtení: Sk 11,19-26 | Evangelium: Jan 10,22-30

Úterý po 5. neděli velikonoční

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 24.5.2011

1. čtení: Sk 14,19-28 | Evangelium: Jan 14,27-31a

Svátek Navštívení Panny Marie

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 31.5.2011

1. čtení: Sof 3,14-18 | Evangelium: Lk 1,39-56

Úterý po 7. neděli velikonoční

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 7.6.2011

1. čtení: Sk 20,17-27 | Evangelium: Jan 17,1-11a