Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční neděle

Úterý po 1. neděli postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 15.3.2011

1. čtení: Iz 55,10-11 | Evangelium: Mt 6,7-15

Úterý po 2. neděli postní

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 22.3.2011

1. čtení: Iz 1,10.16-20 | Evangelium: Mt 23,1-12

Úterý po 3. neděli postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | 29.3.2011

1. čtení: Dan 3,25.34-43 | Evangelium: Mt 18,21-35

Úterý po 5. neděli postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | 12.4.2011

1. čtení: Nm 21,4b-9 | Evangelium: Jan 8,21-30