Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Úterý v době adventní 2010

Svátek sv. Ondřeje (30.11.)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 29.11.2010

1. čtení: Řim 10,9-18 | Evangelium: Mt 4,18-22

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8.12.)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 6.12.2010

1. čtení: Gn 3,9-15.20 | 2. čtení: Ef 1,3-6.11-12 | Evangelium: Lk 1,26-38

sv. Jana od Kříže (14.12.)

Káže: P. Jan Regner | 13.12.2010

1. čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25 | Evangelium: Lk 7,19-23

sv. Petr Kanisius (21.12.)

Káže: Mons. Tomáš Halík | 21.12.2010

1. čtení: Pis 2,8-14 | Evangelium: Lk 1,39-45