Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Úterý v 1.-9. týdnu v mezidobí

Úterý po 1. neděli v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 11.1.2011

1. čtení: Žid 2,5-11 | Evangelium: Mk 1,21b-28

Svátek Obrácení sv. Pavla

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 25.1.2011

1. čtení: Sk 22,3-16 | Evangelium: Mk 6,15-18

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.)

Káže: Mons. Tomáš Halík | 1.2.2011

1. čtení: Mal 3,1-4 | 2.čtení: Žid 2,1-14 Evangelium: Lk 2,22-40

Úterý po 5. neděli v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | 8.2.2011

1. čtení: Gn 1,20-2,4a | Evangelium: Mk 7,1-13

Úterý po 6. neděli v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | 15.2.2011

1. čtení: Gn 6,5-8;7.1-5.10 | Evangelium: Mk 8,14-21

Svátek Stolce sv. Petra (22.2.)

Káže: Mons. Tomáš Halík | 22.2.2011

1. čtení: 1Petr 5,1-4 | Evangelium: Mt 16,13-19

Rok sv. Anežky

Káže: Mons. Tomáš Halík | 1.3.2011

1. čtení: Kol 3,12 | Evangelium: Mt 13,47

Úterý po 9. neděli v mezidobí

Káže: P. Jan Regner SJ | 8.3.2011

1. čtení: Tob 2,9-14 | Evangelium: Mk 12,13-17