Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek 2011

1. čtení: 12,1-8.11-14 | 2. čtení: 1Kor 11,23-26 | Evangelium: Jan 13,1-15

Velký pátek 2011

1. čtení: Iz 52,13-53,12 | 2. čtení: Žid 4,14-16;5,7-9 | Evangelium: Jan 18,1-19,42

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie 2011

Evangelium: Mt 28,1-10

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - v neděli 2011

1. čtení: Sk 10,34a.37-43 | 2. čtení: Kol 3,1-4 | Evangelium: Jan 20,1-9