Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Svatý týden 2011

Květná neděle (Mons. T. Halík)

1. čtení: Iz 50,4-7 | 2. čtení: Flp 2,6-11 | Evangelium: Jan Mt 26,14-27,66

Úterý svatého týdne 2011

1. čtení: Iz 49,1-6 | Evangelium: Jan 13,21-33.36-38