Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Modlitba Páně

Modlitba Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 24.2.2015

1. čtení: Iz 55,10 | Evangelium: Mt 6,7Modlitba Páně VIII. - zbav nás od zlého

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 13.1.2015

1. čtení: Žid 2,5 | Evangelium: Mk 1,21Modlitba Páně VII. - Odpusť nám naše viny

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 16.12.2014

1. čtení: Sof 3,1 | Evangelium: Mt 21,28Modlitba Páně VI. - Chléb náš vezdejší

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 9.12.2014

1. čtení: Iz 40,1 | Evangelium: Mt 18,12Modlitba Páně V. - Buď vůle tvá

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 18.11.2014

1. čtení: Zj 3,1 | Evangelium: Mt 14,22Modlitba Páně IV. (+ sv. Martin)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 11.11.2014

1. čtení: Tit 2,1 | Evangelium: Lk 17,7Modlitba Páně III. (+ sv. Karel Boromejský)

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 4.11.2014

1. čtení: Flp 2,5 | Evangelium: Lk 14,15Modlitba Páně II. - jenž jsi na nebesích

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.10.2014

1. čtení: Ef 2,12 | Evangelium: Lk 12,35Modlitba Páně I. - Otče náš

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.10.2014

1. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 11,37