Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Hosté

● Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Káže: Mgr. Renata Wesleyová | úterý 25.4.2017

1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Sk 17,24| Evangelium: Jan 14,6
● Bílá neděle +biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle o 23.4.2017

1. čtení: Sk 2,42 | 2. čtení: 1Pt 1,3| Evangelium: Jan 20,19● 5. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 5.2.2017

1. čtení: Iz 58,7 | 2. čtení: 1Kor 2,1 | Evangelium: Mt 5,13● 4. neděle v mezidobí - Blahoslavenství

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle v 29.1.2017

1. čtení: Sof 2,3 | 2. čtení: 1Kor 1,26 | Evangelium: Mt 5,1● 2. neděle v mezidobí

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle o 15.1.2017

1. čtení: Iz 49,3 | 2. čtení: 1Kor 1,1 | Evangelium: Jan 1,29● 32. neděle v mezidobí

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle v 6.11.2016

1. čtení: 2Mak 7,1 | 2. čtení: 2Sol 2,16 | Evangelium: Lk 20,27
● 32. neděle v mezidobí

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle o 6.11.2016

1. čtení: 2Mak 7,1 | 2. čtení: 2Sol 2,16 | Evangelium: Lk 20,27
● Zacheus

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 30.10.2016

1. čtení: Mdr 11,22 | 2. čtení: 2Sol 1,11 | Evangelium: Lk 19,1
● Dej nám více víry!

Káže: P. Pavel Pola OCD | neděle o 2.10.2016

1. čtení: Hab 1,2 | 2. čtení: 2Tim 1,6 | Evangelium: Lk 17,5
● Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Káže: ThDr. Pavel Černý CB | úterý 12.4.2016

1. čtení: Řím 8,18 | Evangelium: Mt 6,24
● 3. neděle velikonoční - Biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle o 10.4.2016

1. čtení: Sk 5,27 | 1. čtení: Zj 5,11 | Evangelium: Jan 21,1
● Vstup do katechumenátu

Káže: Mons. Václav Malý | neděle v 6.3.2016

1. čtení: Joz 5,6 | 2. čtení: 2Kor 5,17 | Evangelium: Lk 15,1● Jsem, který jsem

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle v 28.2.2016

1. čtení: Ex 3,1 | 2. čtení: 1Kor 10,1 | Evangelium: Lk 13,1Malá apokalypsa

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle v 15.11.2015

1. čtení: Dan 12,1 | 2. čtení: Žid 10,11 | Evangelium: Lk 21,5Začíná synod o rodině

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle v 4.10.2015

1. čtení: Gn 2,18 | 2. čtení: Žid 2,9 | Evangelium: Mk 10,2Requiem za Radima Palouše

Káže: Mons. Václav Malý | pátek 18.9.2015

1. čtení: Mdr 7,7 | 2. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mt 5,1Svatba Jitky & Federica

Káže: P. Josef Čunek SJ | sobota 5.9.2015

1. čtení: Gn 1,26 | Evangelium: Jan 2,1Pavel v Jeruzalémě

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 3.5.2015

1. čtení: Sk 9,26 | 2. čtení: 1Jan 3,18 | Evangelium: Jan 15,1Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Káže: Milan Horák | úterý 21.4.2015

1. čtení: Žl 104,1 | 2. čtení: 2Petr 1,3 | Evangelium: Mt 6,253. neděle velikonoční - Biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle v 19.4.2015

1. čtení: Sk 3,13 | 2. čtení: 1Jan 2,1 | Evangelium: Lk 24,3514. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle 6.7.2014

1. čtení: Zach 9,9 | 2. čtení: Rim 8,9 | Evangelium: Mt 11,255. neděle velikonoční

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 18.5.2014

1. čtení: Sk 6,1 | 2. čtení: 1Pt 2,4 | Evangelium: Jan 14,1Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Káže: Jiří Nečas | úterý 29.4.2014

1. čtení: Žid 11,1 | Evangelium: Jan 20,24Vstup do katechumenátu

Káže: Mons. Václav Malý | neděle v 16.3.2014

1. čtení: Gn 12,1 | 2. čtení: 2Tim 1,8 | Evangelium: Mt 17,1Povolání, proroci

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle v 30.6.2013

1. čtení: IKrál 19,16 | 2. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 9,5113. neděle v mezidobí

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle o 30.6.2013

1. čtení: IKrál 19,16 | 2. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 9,515. neděle velikonoční - Biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle o 28.4.2013

1. čtení: Sk 14,21 | 2. čtení: Zj 21,1 | Evangelium: Jan 13,31Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 2013

Káže: Jáchym Gondáš | úterý 23.4.2013

1. čtení: Žl 40,2 | 2. čtení: Kaz 3,1 | Evangelium: Jan 11,132. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 11.11.2012

1. čtení: 1Král 17,10 | 2. čtení: Žid 9,24 | Evangelium: Mk 12,38Není dobře, že je člověk sám

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle o 7.10.2012

1. čtení: Gn 2,18 | 2. čtení: Žid 2,9 | Evangelium: Mk 10,216. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle 22.7.2012

1. čtení: Jer 23,1 | 2. čtení: Ef 2,13 | Evangelium: Mk 6,30Biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle o 13.5.2012

1. čtení: Sk 10,25 | 2. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Jan 15,9Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 2012

Káže: Ing. Jiří Ort (ČCE) | úterý 24.4.2012

1. čtení: Kaz 11,1 | 2. čtení: Jk 3,7 | Evangelium: Mt 12,33Vstup do katechumenátu

Káže: Mons. Václav Malý | neděle v 25.3.2012

1. čtení: Jer 31,31 | 2. čtení: Žid 5,7 | Evangelium: Jan 12,20Podobenství o 10 pannách

Káže: P. Jan Kotas | neděle o 6.11.2011

1. čtení: Mdr 6,12 | 2. čtení: 1Sol 4,13 | Evangelium: Mt 25,1Kázání o kázání

Káže: P. Lukáš Fošum OP | neděle o 14.8.2011

1. čtení: Iz 56,1 | 2. čtení: Řím 11,13 | Evangelium: Mt 15,21Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 2011

Káže: Sandra Zálabová (CČSH) | úterý 3.5.2011

1. čtení: Žl 1,1 | Evangelium: Mk 12,28Biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle v 1.5.2011

1. čtení: Sk 2,42 | 2. čtení: 1Pt 1,3 | Evangelium: Jan 20,19Podobenství o babě otravné

Káže: P. Vojtěch Eliáš | neděle o 17.10.2010

1. čtení: Ex 17,8 | 2. čtení: 2Tim 3,14 | Evangelium: Lk 18,1