Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Svatí

● Svatojánská pouť v Železném Brodě

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 21.5.2016

1. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mt 10,17
● Sv. Pavel; dar pokoje

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 26.4.2016

1. čtení: Sk 14,19| Evangelium: Jan 14,27
● Sv. Jan Křtitel (Fórum dialogu ČKA)

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 19.12.2015

1. čtení: Sd 13,2 | Evangelium: Lk 1,5● Sv. Jan od Kříže

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 15.12.2015

1. čtení: Sof 3,1 | Evangelium: Mt 21,28● Cyril, Metoděj & Hus

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 5.7.2015

1. čtení: Iz 61,1 | 2. čtení: 2Kor 4,1 | Evangelium: Lk 10,1● Sv. Filip Neri

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 26.5.2015

1. čtení: Flp 4,4 | Evangelium: Jan 17,20Jan Nepomucký & Jan Hus (Žel. Brod)

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 16.5.2015

1. čtení: Rim 8,31 | Evangelium: Mt 10,17Sv. Tomáš Akvinský

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 27.1.2015

1. čtení: Žid 10,1 | Evangelium: Mk 4,1Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 24.6.2014

1. čtení: Iz 49,1 | 2. čtení: Sk 13,22 | Evangelium: Lk 1,57Sv. Romuald

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 17.6.2014

1. čtení: 1Král 21,17 | Evangelium: Mt 5,43Sv. Antonín Paduánský

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 10.6.2014

1. čtení: Iz 61,1 | Evangelium: Lk 10,1Sv. Filip Neri

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 27.5.2014

1. čtení: Sk 16,22 | Evangelium: Jan 16,5Sv. Klement Maria Hofbauer

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 20.5.2014

1. čtení: Sk 14,19 | Evangelium: Jan 14,27Sv. Jan Nepomucký (Železný Brod)

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 17.5.2014

1. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mt 10,17Sv. Jan Nepomucký

Káže: P. Jan Regner SJ | úterý 13.5.2014

1. čtení: Sk 11,19 | Evangelium: Jan 10,22Sv. Kateřina Sienská; Petr Kanisius

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 6.5.2014

1. čtení: Sk 7,51 | Evangelium: Jan 6,30Sv. Anselm z Canterbury; sv. Vojtěch

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 22.4.2014

1. čtení: Sk 2,36 | Evangelium: Jan 20,11Sv. Bernadetta Soubirous

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 15.4.2014

1. čtení: Iz 49,1 | Evangelium: Jan 13,21Sv. Izidor ze Sevilly, František z Pauly

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 1.4.2014

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 5,1Svatý Josef

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 18.3.2014

1. čtení: Řím 4,13 | Evangelium: Lk 2,41Charles de Foucauld

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 11.3.2014

1. čtení: Iz 55,10 | Evangelium: Mt 6,7Sv. Jan z Boha

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 4.3.2014

1. čtení: 1Pt 1,10 | Evangelium: Mk 10,28Svatí naší doby

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 25.2.2014

1. čtení: Jak 4,1 | Evangelium: Mk 9,30Sv. Ignác z Loyoly

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 18.2.2014

1. čtení: Jak 1,12 | Evangelium: Mk 8,14Sv. Scholastika (ale hlavně Benedikt)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 11.2.2014

1. čtení: 1Kral 8,22 | Evangelium: Mk 7,1Sv. Pavel Miki a druhové

Káže: P. Jan Regner SJ | úterý 4.2.2014

1. čtení: 2Sam 18,9 | Evangelium: Mk 5,21Sv. Tomáš Akvinský

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 28.1.2014

1. čtení: Mdr 7,7 | Evangelium: Mt 23,8Obrácení sv. Pavla

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.1.2014

1. čtení: Sk 9,1 | Evangelium: Mk 16,15Sv. Antonín Veliký

Káže: P. Petr Vacík | úterý 14.1.2014

1. čtení: 1Sam 1,9 | Evangelium: Mt 19,16Sv. Basil Veliký a sv. Řehoř Naziánský

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.1.2014

1. čtení: 1Jan 3,22 | Evangelium: Mt 4,12Sv. Jan od Kříže

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 17.12.2013

1. čtení: Gn 49,1 | Evangelium: Mt 1,1Sv. Jan od Kříže

Káže: Mons. Tomáš Halík | pondělí 16.12.2013Sv. Ambrož (a trochu Augustin)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 10.12.2013

1. čtení: Iz 40,1 | Evangelium: Mt 18,12Sv. František Xaverský

Káže: P. Petr Vacík | úterý 3.12.2013

1. čtení: 1Kor 9,16 | Evangelium: Mk 16,14Slovo o světcích

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 26.11.2013

1. čtení: Dan 2,31 | Evangelium: Lk 21,5Sv. Albert Veliký (& spol.)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 19.11.2013

1. čtení: 2Mak 6,18 | Evangelium: Lk 19,1Sv. Karel Boromejský (& spol.)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 5.11.2013

1. čtení: Řím 12,5 | Evangelium: Lk 14,15Sv. Wolfgang; Všech svatých

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 29.10.2013

1. čtení: Řím 8,18 | Evangelium: Lk 13,18Sv. Jan Kapistrán, sv. Antonín Maria Klaret

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 22.10.2013

1. čtení: Řím 5,12 | Evangelium: Lk 12,35Sv. Terezie z Ávily

Káže: Mons. Tomáš Halík + sr. Denisa | úterý 15.10.2013

1. čtení: Řím 8,22 | Evangelium: Jan 15,1