Akademická farnost Praha

Co Bůh spojil...● Svatba Kateřiny & Juraje

Káže: P. Petr Vacík SJ | sobota o 10.10.2015

1. čtení: Kol 13,12 | Evangelium: Jan 2,1

/no audio files/

● Svatba Nikoly & Michala

Káže: P. Jan Regner SJ | sobota 26.9.2015

1. čtení: Malý princ | 2. čtení: 1Kor 12,31 | Evangelium: Mk 10,6

/no audio files/

● Svatba Jitky & Federica

Káže: P. Josef Čunek SJ | sobota 5.9.2015

1. čtení: Gn 1,26 | Evangelium: Jan 2,1● Svatba Beaty & Marca

Káže: P. Jan Regner SJ | sobota 25.7.2015

1. čtení: Gn 1,26 | 2. čtení: 1Jan | Evangelium: Mk 10,6

/no audio files/

● Svatba Anny & Petera

Káže: P. Petr Vacík SJ | sobota 11.7.2015

1Kor 13 | Chalíl Džibrán: O manželství | Evangelium: Jan 2,1

/no audio files/

● Svatba Veroniky & Petra

Káže: P. Petr Vacík SJ | sobota 20.6.2015

1. čtení: 1Kor 12,31 | Evangelium: Jan 2,1

/no audio files/

● Svatba Jana & Jany

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle d 14.6.2015

1. čtení: Kaz 4,7 | 2. čtení: 1Kor 12,31 | Evangelium: Jan 17,20● Svatba Pavla & Kláry

Káže: P. Marek Orko Vácha | sobota 13.6.2015

1. čtení: Tob 8,4 | 2. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Mt 19,3● Svatba Petry & Martina

Káže: P. Petr Vacík SJ | sobota 30.5.2015

1. čtení: Pís 2,8 | 2. čtení: Řím 12,1 | Evangelium: Jan 15,12

/no audio files/

● Svatba Katky & Tomáše

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 28.4.2015

1. čtení: Gn 2,18 | 2. čtení: Kol 3,12 | Evangelium: Mk 10,6● Svatba Hanky & Tomáše

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 18.4.2015

1. čtení: 1Sam 2,1 | 2. čtení: 1Sol 5,16 | Evangelium: Jan 15,1● Svatba Evy & Honzy

Káže: P. Petr Vacík | sobota 28.3.2015

1. čtení: Ez 37,21 | 2. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Jan 2,1

/no audio files/