Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční neděle

Popeleční středa

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 9.3.2011

1. čtení: Jl 2,12-18 | 2. čtení: 2Kor 5,20-6,2 | Evangelium: Mt 6,1-6.16-18

1. neděle postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 13.3.2011

1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7 | 2. čtení: Řím 5,12-19 | Evangelium: Mt 4,1-11

2. neděle postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 20.3.2011

1. čtení: Gn 12,1-4a | 2. čtení: 2Tim 1,8b-10 | Evangelium: Mt 17,1-9

3. neděle postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | 27.3.2011

1. čtení: Ex 17,3-7 | 2. čtení: Řím 5,1-2.5-8 | Evangelium: Jan 4,5-42

4. neděle postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 3.4.2011

1. čtení: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a | 2. čtení: Ef 5,8-14 | Evangelium: Jan 9,1-41

5. neděle postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 10.4.2011

1. čtení: Ez 37,12-14 | 2. čtení: Řím 8,8-11 | Evangelium: Jan 11,1-45