Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční neděle

Slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.)

Káže: P. Petr Vacík | úterý 28.6.2011

1. čtení: Sk 12,1-11 | 2. čtení: 2.Tim 4,6-8.17-18 | Evangelium: Mt 16,13-19