Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční neděle

2. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík

1. čtení: Sk 2,42-47 | 2. čtení: 1Petr 1,3-9 | Evangelium: Jan 20,19-31

3. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík

1. čtení: Sk 2,14.22b-33 | 2. čtení: 1Petr 1,17-21 | Evangelium: Lk 24,13-35

4. neděle velikonoční

Káže: P. Jan Regner

1. čtení: Sk 2,14a.36-41 | 2. čtení: 1Petr 2,20b-25 | Evangelium: Jan 10,1-10

5. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík

1. čtení: Sk 6,1-7 | 2. čtení: 1Petr 2,4-9 | Evangelium: Jan 14,1-12

6. neděle velikonoční

Káže: P. Jan Regner

1. čtení: Sk 8,5-8.14-17 | 2. čtení: 1Petr 3,15-18 | Evangelium: Jan 14,15-21

7. neděle velikonoční

Káže: P. Jan Regner | neděle 5.6.2011

1. čtení: Sk 1,12-14 | 2. čtení: 1Petr 4,13-16 | Evangelium: Jan 17,1-11a