Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Adventní neděle

1. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 28.11.2010

1. čtení: Iz 2,1-5 | 2. čtení: Řím 13,11-14 | Evangelium: Mt 24,37- 44

2. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 5.12.2010

1. čtení: Iz 11,1-10 | 2. čtení: Řim 15,4-9 | Evangelium: Mt 3,1-12

3. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 12.12.2010

1. čtení: Iz 35,1-6a.10 | 2. čtení: Jak 5,7-10 | Evangelium: Mt 11,2-11

4. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 19.12.2010

1. čtení: Iz 7,10-14 | 2. čtení: Řim 1,1-7 | Evangelium: Mt 1,18-24