Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční neděle

2. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 16.1.2011

1. čtení: Iz 49,3.5-6 | 2. čtení: 1Kor 1,1-3 | Evangelium: Jan 1,29-34

3. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | 23.1.2011

1. čtení: Iz 8,23b-9,3 | 2. čtení: 1Kor 1,10-13.17 | Evangelium: Mt 4,12-23

4. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 30.1.2011

1. čtení: Sof 2,3;3,12-13 | 2. čtení: 1Kor 1,26-31 | Evangelium: Mt 5,1-12a

5. neděle v mezidobí

Káže: P. Jan Regner | neděle 6.2.2011

1. čtení: Sk Iz 58,7-10 | 2. čtení: 1Kor 2,1-5 | Evangelium: Mt 5,13-16

6. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 13.2.2011

1. čtení: Sir 15,16-21 | 2. čtení: 1Kor 2,6-20 | Evangelium: Mt 5,17-37

8. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 27.2.2011

1. čtení:Iz 49,14-15 | 2. čtení: 1Kor 4,1-5 | Evangelium: Mt 6,24-34

9. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 6.3.2011

1. čtení:Dt 11,18.26-28 | 2. čtení: Řim 3,21-25a.28 | Evangelium: Mt 7,21-27