Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční neděle

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Káže: P. Jan Regner | čtvrtek 2.6.2011

1. čtení: Sk 2,1-11 | 2. čtení: Ef 1,17-23 | Evangelium: Mt 28,16-20

Slavnost seslání Ducha svatého

Káže: P. Jan Regner | neděle 12.6.2011

1. čtení: Sk 2,1-11 | 2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13 | Evangelium: Jan 20,19-23

Slavnost Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 19.6.2011

1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9 | 2. čtení: 2Kor 13,11-13 | Evangelium: Jan 3,16-18

Slavnost Těla a Krve Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 23.6.2011

1. čtení: Dt 8,2-3.14b-16a | 2. čtení: 1Kor 10,16-17 | Evangelium: Jan 6,51-58