Akademická farnost Praha

P. Marek Orko Vácha● Nanebevstoupení Páně

čtvrtek 25.5.2017

1. čtení: Sk 1,1 | 2. čtení: Ef 1,17 | Evangelium: Mt 28,16● Vstaň, vezmi své lože a choď!

úterý 28.3.2017

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 5,1● Jsou šance, které přicházejí jen jednou

úterý 31.1.2017

1. čtení: Žid 12,1 | Evangelium: Mk 5,21● Všech věrných zemřelých

středa 2.11.2016

1. čtení: Dan 12,1 | 2. čtení: Řím 8,14 | Evangelium: Mt 25,31
● Všech svatých

úterý 1.11.2016

1. čtení: Zj 7,2 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Mt 5,1
● Studium jako modlitba

úterý 11.10.2016

1. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 11,37
● Křtiny Anny Marie

neděle o 28.8.2016

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Mk 10,13
● Marta & Marie

neděle v 17.7.2016

1. čtení: Gn 18,1 | 2. čtení: Kol 1,24 | Evangelium: Lk 10,38
● Sv. Filip a Jakub

úterý 3.5.2016

1. čtení: 1Kor 15,1| Evangelium: Jan 14,6
● Zádušní mše za Evu F.

čtvrtek 17.3.2016

1. čtení: Jób 19,23 | 2. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mt 25,31● Odpuštění

úterý 15.3.2016

1. čtení: Nm 21,4 | Evangelium: Jan 8,21Další...