Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Velikonoční neděle

Zakončení akademického roku 26.6.2011

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 26.6.2011

1. čtení: 2Kral 4,8-11.14-16a | 2. čtení: Řím 6,3-4.8-11 | Evangelium: Mt 10,37-42