Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Červen 2017

● Slavnost Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 11.6.2017

1. čtení: Ex 34,4 | 2. čtení: 2Kor 13,11| Evangelium: Jan 3,16
● Křtiny Emy Barbory

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle k 11.6.2017

1. čtení: Ez 36,24 | Evangelium: Mt 28,18
● Slavnost Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 11.6.2017

1. čtení: Ex 34,4 | 2. čtení: 2Kor 13,11| Evangelium: Jan 3,16
● Mše sv. za svobodu a demokracii

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 7.6.2017

1. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Jan 8,31
● Nedávejte císaři, co je Boží

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 6.6.2017

1. čtení: Tob 2,9 | Evangelium: Mk 12,13