Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Doba velikonoční 2017

● Slavnost seslání Ducha svatého

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 4.6.2017

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3| Evangelium: Jan 20,19● Slavnost seslání Ducha svatého (+ křest dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 4.6.2017

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3| Evangelium: Jan 20,19● Úterý po 7. neděli velikonoční

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 30.5.2017

1. čtení: Sk 2,17 | Evangelium: Jan 17,1● 7. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 28.5.2017

1. čtení: Sk 1,12 | 2. čtení: 1Pt 4,13| Evangelium: Jan 17,1● 7. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 28.5.2017

1. čtení: Sk 1,12 | 2. čtení: 1Pt 4,13| Evangelium: Jan 17,1● Nanebevstoupení Páně

Káže: P. Marek Orko Vácha | čtvrtek 25.5.2017

1. čtení: Sk 1,1 | 2. čtení: Ef 1,17 | Evangelium: Mt 28,16● Úterý po 6. neděli velikonoční

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 23.5.2017

1. čtení: Sk 16,22 | Evangelium: Jan 16,5● 6. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 21.5.2017

1. čtení: Sk 8,5 | 2. čtení: 1Pt 3,15| Evangelium: Jan 14,15● 6. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 21.5.2017

1. čtení: Sk 8,5 | 2. čtení: 1Pt 3,15| Evangelium: Jan 14,15● Sv. Jan Nepomucký (& spol.)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 16.5.2017

1. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mt 10,28● 5. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 14.5.2017

1. čtení: Sk 6,1 | 2. čtení: 1Pt 2,4| Evangelium: Jan 14,1● 5. neděle velikonoční (+ křty dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 14.5.2017

1. čtení: Sk 6,1 | 2. čtení: 1Pt 2,4| Evangelium: Jan 14,1● Já a Otec jedno jsme

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 9.5.2017

1. čtení: Sk 11,19 | Evangelium: Jan 10,22● Neděle Dobrého pastýře

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 7.5.2017

1. čtení: Sk 2,36 | 2. čtení: 1Pt 2,20| Evangelium: Jan 10,1● Neděle Dobrého pastýře

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 7.5.2017

1. čtení: Sk 2,36 | 2. čtení: 1Pt 2,20| Evangelium: Jan 10,1● Prvomučeník Štěpán

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 2.5.2017

1. čtení: Sk 7,51 | Evangelium: Jan 6,30● Na cestě do Emauz

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 30.4.2017

1. čtení: Sk 2,22 | 2. čtení: 1Pt 1,17| Evangelium: Lk 24,13● Na cestě do Emauz

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 30.4.2017

1. čtení: Sk 2,22 | 2. čtení: 1Pt 1,17| Evangelium: Lk 24,13
● Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Káže: Mgr. Renata Wesleyová | úterý 25.4.2017

1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Sk 17,24| Evangelium: Jan 14,6
● Bílá neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 23.4.2017

1. čtení: Sk 2,42 | 2. čtení: 1Pt 1,3| Evangelium: Jan 20,19
● Bílá neděle +biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle o 23.4.2017

1. čtení: Sk 2,42 | 2. čtení: 1Pt 1,3| Evangelium: Jan 20,19