Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Sv. týden 2017

● Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (+křty dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 16.4.2017

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1
● VELKÁ NOC

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 15.4.2017

7 čtení: Gn 1, Gn 22, Ex 14, Iz 54, Iz 55, Bar 3, Ez 36

8. čtení: Řím 6,3 | Evangelium: Mt 28,1
● Velký pátek

Káže: Mons. Tomáš Halík | pátek 14.4.2017

1. čtení: Iz 52,13 | 2. čtení: Žid 4,14Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana (Jan 18,1)
● Poslední večeře Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 13.4.2017

1. čtení: Ex 12,1 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Jan 13,1Modlitba v Getsemanské zahradě
● Úterý Svatého týdne

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 11.4.2017

1. čtení: Iz 49,1 | Evangelium: Jan 13,21
● Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 9.4.2017

Evangelium: Mt 21,1 | 1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše (Mt 26,14)
● Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 9.4.2017

Evangelium: Mt 21,1 | 1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše (Mt 26,14)