Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Doba postní 2016

● Vyvýšení hada, vyvýšení Syna

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 4.4.2017

1. čtení: Nm 21,4 | Evangelium: Jan 8,21● 5. neděle postní - Vzkříšení Lazara

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 2.4.2017

1. čtení: Ez 37,12 | 2. čtení: Rim 8,8 | Evangelium: Jan 11,1● 5. neděle postní - Vzkříšení Lazara

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 2.4.2017

1. čtení: Ez 37,12 | 2. čtení: Rim 8,8 | Evangelium: Jan 11,1● Vstaň, vezmi své lože a choď!

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 28.3.2017

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 5,1● 4. neděle postní - Laetare

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 26.3.2017

1. čtení: 1Sam 16,1 | 2. čtení: Ef 5,8 | Evangelium: Jan 9,1● 4. neděle postní - Laetare

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 26.3.2017

1. čtení: 1Sam 16,1 | 2. čtení: Ef 5,8 | Evangelium: Jan 9,1● Requiem za + Miloslava kard. Vlka

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.3.2017

1. čtení: Mdr 3,1 | 2. čtení: 2Tim 2,8 | Evangelium: Lk 24,13● 3. neděle postní - Samařská žena

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 19.3.2017

1. čtení: Ex 17,3 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 4,5● 3. neděle postní - Samařská žena

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 19.3.2017

1. čtení: Ex 17,3 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 4,5● U vás ať tomu tak není!

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.3.2017

1. čtení: Iz 1,10 | Evangelium: Mt 23,1● 2. neděle postní - Proměnění Páně, šechína

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 12.3.2017

1. čtení: Gn 12,1 | 2. čtení: 2Tim 1,8 | Evangelium: Mt 17,1● 2. neděle postní - Proměnění Páně, šechína

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 12.3.2017

1. čtení: Gn 12,1 | 2. čtení: 2Tim 1,8 | Evangelium: Mt 17,1● Modlitba Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.3.2017

1. čtení: Iz 55,10 | Evangelium: Mt 6,7● 1. neděle postní - Pokušení

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 5.3.2017

1. čtení: Gn 2,7 | 2. čtení: Řím 5,12 | Evangelium: Mt 4,1● 1. neděle postní - Pokušení

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 5.3.2017

1. čtení: Gn 2,7 | 2. čtení: Řím 5,12 | Evangelium: Mt 4,1● Popeleční středa

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 1.3.2017

1. čtení: Jl 2,12 | 2. čtení: 2Kor 5,20 | Evangelium: Mt 6,1