Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Únor 2017

● O masopustu, humoru, radosti a postu

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 28.2.2017

1. čtení: Sir 35,1 | Evangelium: Mk 10,28● Ve svobodě stůjme!

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 26.2.2017

1. čtení: Iz 49,14 | 2. čtení: 1Kor 4,1 | Evangelium: Mt 6,24● Ve svobodě stůjme!

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 26.2.2017

1. čtení: Iz 49,14 | 2. čtení: 1Kor 4,1 | Evangelium: Mt 6,24● Kdo chce být největší

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.2.2017

1. čtení: Sir 2,1 | Evangelium: Mk 9,30● Buďte dokonalí, buďte svatí!

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 19.2.2017

1. čtení: Lv 19,1 | 2. čtení: 1Kor 3,16 | Evangelium: Mt 5,38● Buďte dokonalí, buďte svatí!

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 19.2.2017

1. čtení: Lv 19,1 | 2. čtení: 1Kor 3,16 | Evangelium: Mt 5,38● 7. úterý v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.2.2017

1. čtení: Gn 6,5 | Evangelium: Mk 8,14● Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 12.2.2017

1. čtení: Sir 15,16 | 2. čtení: 1Kor 2,6 | Evangelium: Mt 5,17● Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit (+křest dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 12.2.2017

1. čtení: Sir 15,16 | 2. čtení: 1Kor 2,6 | Evangelium: Mt 5,17● Člověk je Božím obrazem

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.2.2017

1. čtení: Gn 1,20 | Evangelium: Mk 7,1● 5. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 5.2.2017

1. čtení: Iz 58,7 | 2. čtení: 1Kor 2,1 | Evangelium: Mt 5,13● 5. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 5.2.2017

1. čtení: Iz 58,7 | 2. čtení: 1Kor 2,1 | Evangelium: Mt 5,13