Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Vánoce 2016

● Slavnost Zjevení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 8.1.2017

1. čtení: Iz 60,1 | 2. čtení: Ef 3,2 | Evangelium: Mt 2,1● Slavnost Zjevení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 8.1.2017

1. čtení: Iz 60,1 | 2. čtení: Ef 3,2 | Evangelium: Mt 2,1● Zádušní mše za +sr. Annu Magdalenu Schwarzovou

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 3.1.2017

1. čtení: 1Jan 2,29 | Evangelium: Mt 25,31● Slavnost Matky Boží Panny Marie

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 1.1.2017

1. čtení: Nm 6,22 | 2. čtení: Gal 4,4 | Evangelium: Lk 2,16● Slavnost Matky Boží Panny Marie

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 1.1.2017

1. čtení: Nm 6,22 | 2. čtení: Gal 4,4 | Evangelium: Lk 2,16● Slavnost Narození Páně - večer: Logos, arché

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 25.12.2016

1. čtení: Iz 52,7 | 2. čtení: Žid 1,1 | Evangelium: Jan 1,1● Slavnost Narození Páně - odpoledne: Logos, arché

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 25.12.2016

1. čtení: Iz 52,7 | 2. čtení: Žid 1,1 | Evangelium: Jan 1,1● Slavnost Narození Páně - o půlnoci

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 24.12.2016

1. čtení: Iz 9,1 | 2. čtení: Tit 2,11 | Evangelium: Lk 2,1