Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Listopad 2016● Na přelomu konce a začátku

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 22.11.2016

1. čtení: Zj 14,14 | Evangelium: Lk 21,5
● Slavnost Krista Krále

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 20.11.2016

1. čtení: 2Sam 5,1 | 2. čtení: Kol 1,12 | Evangelium: Lk 23,35
● Slavnost Krista Krále

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 20.11.2016

1. čtení: 2Sam 5,1 | 2. čtení: Kol 1,12 | Evangelium: Lk 23,35
● Já, Zacheus

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 15.11.2016

1. čtení: Zj 3,1 | Evangelium: Lk 19,1
● 33. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 13.11.2016

1. čtení: Mal 3,19 | 2. čtení: 2Sol 3,7-12 | Evangelium: Lk 21,5
● 33. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 13.11.2016

1. čtení: Mal 3,19 | 2. čtení: 2Sol 3,7-12 | Evangelium: Lk 21,5
● Requiem za +prof. Zdeňka Neubauera

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 10.11.2016

1. čtení: Jób 19,23 | Evangelium: Lk 20,37
● V předvečer Posvěcení lateránské baziliky

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 8.11.2016

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 2,13
● 32. neděle v mezidobí

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle v 6.11.2016

1. čtení: 2Mak 7,1 | 2. čtení: 2Sol 2,16 | Evangelium: Lk 20,27
● 32. neděle v mezidobí

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle o 6.11.2016

1. čtení: 2Mak 7,1 | 2. čtení: 2Sol 2,16 | Evangelium: Lk 20,27
● Všech věrných zemřelých

Káže: P. Marek Orko Vácha | středa 2.11.2016

1. čtení: Dan 12,1 | 2. čtení: Řím 8,14 | Evangelium: Mt 25,31
● Všech svatých

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 1.11.2016

1. čtení: Zj 7,2 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Mt 5,1