Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Říjen 2016● Zacheus

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 30.10.2016

1. čtení: Mdr 11,22 | 2. čtení: 2Sol 1,11 | Evangelium: Lk 19,1
● Zacheus

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 30.10.2016

1. čtení: Mdr 11,22 | 2. čtení: 2Sol 1,11 | Evangelium: Lk 19,1
● Úterý 30. týdne v mezidobí

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 25.10.2016

1. čtení: Ef 5,21 | Evangelium: Lk 13,18
● Farizeus a celník

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 23.10.2016

1. čtení: Sir 35,15 | 2. čtení: 2Tim 4,6 | Evangelium: Lk 18,9
● Farizeus a celník

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 23.10.2016

1. čtení: Sir 35,15 | 2. čtení: 2Tim 4,6 | Evangelium: Lk 18,9
● Svatý Lukáš

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 18.10.2016

1. čtení: 2Tim 4,9 | Evangelium: Lk 10,1
● Přímluvná modlitba

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 16.10.2016

1. čtení: Ex 17,8 | 2. čtení: 2Tim 3,14 | Evangelium: Lk 18,1
● Přímluvná modlitba (+ křest 4 dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 16.10.2016

1. čtení: Ex 17,8 | 2. čtení: 2Tim 3,14 | Evangelium: Lk 18,1
● Studium jako modlitba

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 11.10.2016

1. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 11,37
● Uzdravení deseti malomocných

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 9.10.2016

1. čtení: 2Král 5,14 | 2. čtení: 2Tim 2,8 | Evangelium: Lk 17,11
● Uzdravení desti malomocných

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle o 9.10.2016

1. čtení: 2Král 5,14 | 2. čtení: 2Tim 2,8 | Evangelium: Lk 17,11
● Zahájení akademického roku

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 4.10.2016

1. čtení: Gal 6,14 | Evangelium: Mt 11,25
● Dej nám více víry!

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 2.10.2016

1. čtení: Hab 1,2 | 2. čtení: 2Tim 1,6 | Evangelium: Lk 17,5
● Dej nám více víry!

Káže: P. Pavel Pola OCD | neděle o 2.10.2016

1. čtení: Hab 1,2 | 2. čtení: 2Tim 1,6 | Evangelium: Lk 17,5