Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Červen 2016● Byli jste povoláni ke svobodě

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 26.6.2016

1. čtení: 1Král 19,16 | 2. čtení: Gal 5,13 | Evangelium: Lk 9,52
● Byli jste povoláni ke svobodě

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 26.6.2016

1. čtení: 1Král 19,16 | 2. čtení: Gal 5,13 | Evangelium: Lk 9,52
● Svatý Alois

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 21.6.2016

1. čtení: 2Král 19,9 | Evangelium: Mt 7,6
● Kým jsem pro tebe?

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 19.6.2016

1. čtení: Zach 12,10 | 2. čtení: Gal 3,26 | Evangelium: Lk 9,18
● Kým jsem pro tebe? (+křtiny)

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 19.6.2016

1. čtení: Zach 12,10 | 2. čtení: Gal 3,26 | Evangelium: Lk 9,18
● Buďte dokonalí, milujte své nepřátele

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.6.2016

1. čtení: 1Král 21,17 | Evangelium: Mt 5,43
● David & Nátan; Ježíš & kajícnice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 12.6.2016

1. čtení: 2Sam 12,7 | 2. čtení: Gal 2,16 | Evangelium: Lk 7,36
● David & Nátan; Ježíš & kajícnice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 12.6.2016

1. čtení: 2Sam 12,7 | 2. čtení: Gal 2,16 | Evangelium: Lk 7,36
● Buďte světlem

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.6.2016

1. čtení: 1Král 17,7 | Evangelium: Mt 5,13
● Přímluvná modlitba

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 5.6.2016

1. čtení: 1Král 17,17 | 2. čtení: Gal 1,11 | Evangelium: Lk 7,11
● Přímluvná modlitba

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 5.6.2016

1. čtení: 1Král 17,17 | 2. čtení: Gal 1,11 | Evangelium: Lk 7,11