Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Májové slavnosti 2016● Navštívení Panny Marie

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 31.5.2016

1. čtení: Sof 3,14 | Evangelium: Lk 1,39
● Uzdravující moc Slova

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 29.5.2016

1. čtení: 1Král 8,41 | 2. čtení: Gal 1,1 | Evangelium: Lk 7,1
● Uzdravující moc Slova

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 29.5.2016

1. čtení: 1Král 8,41 | 2. čtení: Gal 1,1 | Evangelium: Lk 7,1
● Těla a krve Páně

Káže: P. Jan Regner SJ | čtvrtek 26.5.2016

1. čtení: Gn 14,18 | 2. čtení: 1Kor 11,12 | Evangelium: Lk 9,11
● Buďte svatí!

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 24.5.2016

1. čtení: 1Pt 1,10 | Evangelium: Mk 10,28
● Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 22.5.2016

1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12
● Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 22.5.2016

1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12
● Svatojánská pouť v Železném Brodě

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 21.5.2016

1. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mt 10,17
● Ti, co nechodí s námi

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 17.5.2016

1. čtení: Jak 4,13 | Evangelium: Mk 9,38
● Seslání Ducha svatého (velký hukot)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 15.5.2016

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: Řím 8,8 | Evangelium: Jan 20,19
● Seslání Ducha svatého (velký hukot)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 15.5.2016

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: Řím 8,8 | Evangelium: Jan 20,19
● Nanebevstoupení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 5.5.2016

1. čtení: Sk 1,1 | 2. čtení: Ef 1,17 | Evangelium: Lk 24,46