Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Sv. týden 2016● Za oběti komunistického režimu v Číně

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 29.3.2016

1. čtení: Sk 2,36 | Evangelium: Jan 20,11
● Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 27.3.2016

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1
● Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (+křty dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 27.3.2016

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1
● VELKÁ NOC

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 26.3.2016

7 čtení: Gn 1, Gn 22, Ex 14, Iz 54, Iz 55, Bar 3, Ez 36

8. čtení: Řím 6,3 | Evangelium: Mt 28,1
● Velký pátek

Káže: Mons. Tomáš Halík | pátek 25.3.2016

1. čtení: Iz 52,13 | 2. čtení: Žid 4,14Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana (Jan 18,1)
● Poslední večeře Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 24.3.2016

1. čtení: Ex 12,1 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Jan 13,1Modlitba v Getsemanské zahradě
● Úterý Svatého týdne

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 22.3.2016

1. čtení: Iz 49,1 | Evangelium: Jan 13,21
● Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 20.3.2016

1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Evangelium: Lk 19,28Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše (Lk 22,14)
● Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 20.3.2016

1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Evangelium: Lk 19,28Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše (Lk 22,14)