Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Doba postní 2016

● Zádušní mše za Evu F.

Káže: P. Marek Orko Vácha | čtvrtek 17.3.2016

1. čtení: Jób 19,23 | 2. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mt 25,31● Odpuštění

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 15.3.2016

1. čtení: Nm 21,4 | Evangelium: Jan 8,21● Biblický čas; odpuštění

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 13.3.2016

1. čtení: Iz 43,16 | 2. čtení: Flp 3,8 | Evangelium: Jan 8,1● Biblický čas; odpuštění

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 13.3.2016

1. čtení: Iz 43,16 | 2. čtení: Flp 3,8 | Evangelium: Jan 8,1● Uzdravení ochrnutého

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 8.3.2016

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 5,1● Vstup do katechumenátu

Káže: Mons. Václav Malý | neděle v 6.3.2016

1. čtení: Joz 5,6 | 2. čtení: 2Kor 5,17 | Evangelium: Lk 15,1● Návrat ztraceného syna

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 6.3.2016

1. čtení: Joz 5,6 | 2. čtení: 2Kor 5,17 | Evangelium: Lk 15,1● Tři muži v rozpálené peci

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 1.3.2016

1. čtení: Dan 3,25 | Evangelium: Mt 18,21● Jsem, který jsem

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle v 28.2.2016

1. čtení: Ex 3,1 | 2. čtení: 1Kor 10,1 | Evangelium: Lk 13,1● Milosrdenství chci, ne oběti

Káže: P. Jan Regner SJ | úterý 23.2.2016

1. čtení: Iz 1,10 | Evangelium: Mt 23,1● Dvojí pohled

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 21.2.2016

1. čtení: Gn 15,5 | 2. čtení: Flp 3,17 | Evangelium: Lk 9,28● Dvojí pohled

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle o 21.2.2016

1. čtení: Gn 15,5 | 2. čtení: Flp 3,17 | Evangelium: Lk 9,28● 1. úterý postní

Káže: P. Jan Regner SJ | úterý 16.2.2016

1. čtení: Iz 55,10 | Evangelium: Mt 6,7● 1. neděle postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 14.2.2016

1. čtení: Dt 26,4 | 2. čtení: Řím 10,8 | Evangelium: Lk 4,1● Popeleční středa

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 10.2.2016

1. čtení: Jl 2,12 | 2. čtení: 2Kor 5,20 | Evangelium: Mt 6,1