Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Listopad 2015

● Nezůstane kámen na kameni

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 24.11.2015

1. čtení: Dan 2,31 | Evangelium: Lk 21,5● Slavnost Krista Krále (pravda není zadarmo)

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 22.11.2015

1. čtení: Dan 7,13 | 2. čtení: Zj 1,5 | Evangelium: Jan 18,33

/no audio files/

● Slavnost Krista Krále (+křtiny Tea Alexandra)

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 22.11.2015

1. čtení: Dan 7,13 | 2. čtení: Zj 1,5 | Evangelium: Jan 18,33● Znamení času

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 17.11.2015

1. čtení: 2Mak 6,18 | Evangelium: Lk 19,1● Malá apokalypsa

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle v 15.11.2015

1. čtení: Dan 12,1 | 2. čtení: Žid 10,11 | Evangelium: Lk 21,5● Křtiny Karla Jana

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 15.11.2015

1. čtení: Dan 12,1 | 2. čtení: Žid 10,11 | Evangelium: Mk 13,24

/no audio files/

● Neužiteční služebníci (všechno dostáváme)

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 10.11.2015

1. čtení: Mdr 2,23 | Evangelium: Lk 17,7● Chudá vdova

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 8.11.2015

1. čtení: 1Král 17,10 | 2. čtení: Žid 9,24 | Evangelium: Mk 12,38● Křtiny Natanaela

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle o 8.11.2015

1. čtení: Ez 47,1 | 2. čtení: 1Petr 2,4 | Evangelium: Jan 1,43

/no audio files/

● Chudá vdova

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 8.11.2015

1. čtení: 1Král 17,10 | 2. čtení: Žid 9,24 | Evangelium: Mk 12,38● O hostině a hostech

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 3.11.2015

1. čtení: Řím 12,5 | Evangelium: Lk 14,15● Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2015

Káže: P. Petr Vacík SJ | pondělí 2.11.2015

1. čtení: Mdr 3,1 | 2. čtení: Řím 8,14 | Evangelium: Mt 25,31● Slavnost Všech svatých

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle v 1.11.2015

1. čtení: Zj 7,2 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Mt 5,1● Slavnost Všech svatých

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 1.11.2015

1. čtení: Zj 7,2 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Mt 5,1