Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Květen/červen 2015● Prázdninové zamyšlení o houbách

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 28.6.2015

1. čtení: Mdr 1,13 | 2. čtení: 2Kor 8,7 | Evangelium: Mk 5,21● Vpředvečer sv. Jana Křtitele

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 23.6.2015

1. čtení: Iz 49,1 | 2. čtení: Sk 13,22 | Evangelium: Lk 1,57● Proč se bojíte?

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle v 21.6.2015

1. čtení: Job 38,1 | 2. čtení: 2Kor 5,14 | Evangelium: Mk 4,35● Proč se bojíte? (+křtiny 3 dětí)

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 21.6.2015

1. čtení: Job 38,1 | 2. čtení: 2Kor 5,14 | Evangelium: Mk 4,35● Křtiny Vojtěcha Jana Jindřicha

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle d 21.6.2015

Evangelium: Mk 10,13

/no audio files/

● Svatba Veroniky & Petra

Káže: P. Petr Vacík SJ | sobota 20.6.2015

1. čtení: 1Kor 12,31 | Evangelium: Jan 2,1

/no audio files/

● Milujte své nepřátele

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 16.6.2015

1. čtení: 2Kor 8,1 | Evangelium: Mt 5,43● Requiem za Ludvíka Vaculíka

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 14.6.2015

1. čtení: Ez 17,22 | 2. čtení: 2Kor 5,6 | Evangelium: Mk 4,26● Semínko hořčičné

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 14.6.2015

1. čtení: Ez 17,22 | 2. čtení: 2Kor 5,6 | Evangelium: Mk 4,26● Svatba Jana & Jany

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle d 14.6.2015

1. čtení: Kaz 4,7 | 2. čtení: 1Kor 12,31 | Evangelium: Jan 17,20● Svatba Pavla & Kláry

Káže: P. Marek Orko Vácha | sobota 13.6.2015

1. čtení: Tob 8,4 | 2. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Mt 19,3● Buďte světlem

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 9.6.2015

1. čtení: 2Kor 1,18 | Evangelium: Mt 5,13● Hřích, svoboda & odpovědnost

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 7.6.2015

1. čtení: Gn 3,9 | 2. čtení: 2Kor 4,13 | Evangelium: Mk 3,20● Hřích, svoboda & odpovědnost

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 7.6.2015

1. čtení: Gn 3,9 | 2. čtení: 2Kor 4,13 | Evangelium: Mk 3,20● Těla a krve Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 4.6.2015

1. čtení: Ex 24,3 | 2. čtení: Žid 9,11 | Evangelium: Mk 14,12● Nedávejte císaři, co je Boží

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 2.6.2015

1. čtení: Tob 2,9 | Evangelium: Mk 12,13● Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 31.5.2015

1. čtení: Dt 4,32 | 2. čtení: Řím 8,14 | Evangelium: Mt 28,16● Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 31.5.2015

1. čtení: Dt 4,32 | 2. čtení: Řím 8,14 | Evangelium: Mt 28,16● Svatba Petry & Martina

Káže: P. Petr Vacík SJ | sobota 30.5.2015

1. čtení: Pís 2,8 | 2. čtení: Řím 12,1 | Evangelium: Jan 15,12

/no audio files/

● Sv. Filip Neri

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 26.5.2015

1. čtení: Flp 4,4 | Evangelium: Jan 17,20