Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Doba velikonoční 2015Slavnost Seslání Ducha svatého

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 24.5.2015

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: Gal 5,16 | Evangelium: Jan 15,26Boží hod svatodušní

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 24.5.2015

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: Gal 5,16 | Evangelium: Jan 15,26Před Letnicemi

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 19.5.2015

1. čtení: Sk 20,17 | Evangelium: Jan 17,1Ještě několik vět o lásce

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 17.5.2015

1. čtení: Sk 1,15 | 2. čtení: 1Jan 4,11 | Evangelium: Jan 17,11Jan Nepomucký & Jan Hus (Žel. Brod)

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 16.5.2015

1. čtení: Rim 8,31 | Evangelium: Mt 10,17Koncem Velikonoc...

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 12.5.2015

1. čtení: Sk 16,22 | Evangelium: Jan 16,5Několik vět o lásce

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 10.5.2015

1. čtení: Sk 10,25 | 2. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Jan 15,9Šalom

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 5.5.2015

1. čtení: Sk 9,26 | Evangelium: Jan 15,1Svědomí, milosrdenství, odpuštění

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 3.5.2015

1. čtení: Sk 9,26 | 2. čtení: 1Jan 3,18 | Evangelium: Jan 15,1Pavel v Jeruzalémě

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 3.5.2015

1. čtení: Sk 9,26 | 2. čtení: 1Jan 3,18 | Evangelium: Jan 15,1Svatba Katky & Tomáše

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 28.4.2015

1. čtení: Gn 2,18 | 2. čtení: Kol 3,12 | Evangelium: Mk 10,6Neděle Dobrého Pastýře

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 26.4.2015

1. čtení: Sk 4,8 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Jan 10,11Neděle Dobrého Pastýře

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 26.4.2015

1. čtení: Sk 4,8 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Jan 10,11Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Káže: Milan Horák | úterý 21.4.2015

1. čtení: Žl 104,1 | 2. čtení: 2Petr 1,3 | Evangelium: Mt 6,253. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 19.4.2015

1. čtení: Sk 3,13 | 2. čtení: 1Jan 2,1 | Evangelium: Lk 24,353. neděle velikonoční - Biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle o 19.4.2015

1. čtení: Sk 3,13 | 2. čtení: 1Jan 2,1 | Evangelium: Lk 24,35Svatba Hanky & Tomáše

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 18.4.2015

1. čtení: 1Sam 2,1 | 2. čtení: 1Sol 5,16 | Evangelium: Jan 15,1Úterý 2. týdne

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.4.2015

1. čtení: Sk 4,32 | Evangelium: Jan 3,7Neděle Božího milosrdenství

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 12.4.2015

1. čtení: Sk 4,32 | 2. čtení: 1Jan 5,1 | Evangelium: Jan 20,19Úterý velikonočního oktávu

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.4.2015

1. čtení: Sk 2,36 | Evangelium: Jan 20,11