Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Sv. týden 2015Slavnost Vzkříšení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 5.4.2015

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Lk 24,13Slavnost Vzkříšení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 5.4.2015

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1VELKÁ NOC

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 4.4.2015

7 čtení: Gn 1, Gn 22, Ex 14, Iz 54, Iz 55, Bar 3, Ez 36

8. čtení: Řím 6,3 | Evangelium: Mt 28,1Velký pátek

Káže: Mons. Tomáš Halík | pátek 3.4.2015

1. čtení: Iz 52,13 | 2. čtení: Žid 4,14Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana (Jan 18,1)Poslední večeře Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 2.4.2015

1. čtení: Ex 12,1 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Jan 13,1Modlitba v Getsemanské zahraděÚterý Svatého týdne

Káže: P. Petr Vacík | úterý 31.3.2015

1. čtení: Iz 49,1 | Evangelium: Jan 13,21Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 29.3.2015

1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Evangelium: Mk 11,1Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka (Mk 14,1)Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 29.3.2015

1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Evangelium: Mk 11,1Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka (Mk 14,1)