Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Doba postní 2015

Svatba Evy a Honzy

Káže: P. Petr Vacík | sobota 28.3.2015

1. čtení: Ez 37,21 | 2. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Jan 2,1

/no audio files/

Slavnost Zvěstování Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 24.3.2015

1. čtení: Iz 7,10 | 2. čtení: Žid 10,4 | Evangelium: Lk 1,26Vzkříšení Lazara

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 22.3.2015

1. čtení: Ez 37,12 | 2. čtení: Řím 8,8 | Evangelium: Jan 11,1Uzdravení chromého - popadni život do svých rukou!

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 17.3.2015

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 5,1Laetare

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 15.3.2015

1. čtení: 2Kron 36,14 | 2. čtení: Ef 2,4 | Evangelium: Jan 3,14Odpuštění

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 10.3.2015

1. čtení: Dan 3,25 | Evangelium: Mt 18,21Vyhnání kupců z Chrámu; náboženství a víra

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 8.3.2015

1. čtení: Ex 20,1 | 2. čtení: 1Kor 1,22 | Evangelium: Jan 2,13Vyhnání kupců z Chrámu; náboženství a víra

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 8.3.2015

1. čtení: Ex 20,1 | 2. čtení: 1Kor 1,22 | Evangelium: Jan 2,13Postní úterý

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 3.3.2015

1. čtení: Iz 1,10 | Evangelium: Mt 23,1Oběť Izáka; Proměnění Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 1.3.2015

1. čtení: Gn 22,1 | 2. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mk 9,2Oběť Izáka; Proměnění Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 1.3.2015

1. čtení: Gn 22,1 | 2. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mk 9,2Modlitba Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 24.2.2015

1. čtení: Iz 55,10 | Evangelium: Mt 6,7Pokušení na poušti

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 22.2.2015

1. čtení: Gn 2,7 | 2. čtení: Řím 5,12 | Evangelium: Mt 4,1Pokušení na poušti

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 22.2.2015

1. čtení: Gn 2,7 | 2. čtení: Řím 5,12 | Evangelium: Mt 4,1Popelec & zrcadlo

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 18.2.2015

1. čtení: Jl 2,12 | 2. čtení: 2Kor 5,20 | Evangelium: Mt 6,1