Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Únor 2015

Masopustní úterý

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 17.2.2015

1. čtení: Gn 6,5 | Evangelium: Mk 8,14Masopustní neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 15.2.2015

1. čtení: Lv 13,1 | 2. čtení: 1Kor 10,31 | Evangelium: Mk 1,40Masopustní neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 15.2.2015

1. čtení: Lv 13,1 | 2. čtení: 1Kor 10,31 | Evangelium: Mk 1,40Vy pokrytci!

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 10.2.2015

1. čtení: Gn 1,20 | Evangelium: Mk 7,1(P)o referendu; Ježíšova modlitba

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 8.2.2015

1. čtení: Job 7,1 | 2. čtení: 1Kor 9,16 | Evangelium: Mk 1,295. neděle v mezidobí

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 8.2.2015

1. čtení: Job 7,1 | 2. čtení: 1Kor 9,16 | Evangelium: Mk 1,29Sv. Blažej; uzdravení

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 3.2.2015

1. čtení: Žid 12,1 | Evangelium: Mk 5,21Nové a mocné. 25 let Salvátora

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 1.2.2015

1. čtení: Dt 18,15 | 2. čtení: 1Kor 7,32 | Evangelium: Mk 1,21Nové a mocné (+křtiny)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 1.2.2015

1. čtení: Dt 18,15 | 2. čtení: 1Kor 7,32 | Evangelium: Mk 1,21