Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Leden 2015

Sv. Tomáš Akvinský

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 27.1.2015

1. čtení: Žid 10,1 | Evangelium: Mk 4,1Obrácení

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle v 25.1.2015

1. čtení: Jon 3,1 | 2. čtení: 1Kor 7,29 | Evangelium: Mk 1,14Obrácení

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 25.1.2015

1. čtení: Jon 3,1 | 2. čtení: 1Kor 7,29 | Evangelium: Mk 1,14Méně může být více

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 20.1.2015

1. čtení: Žid 6,10 | Evangelium: Mk 2,23Povolání; oběť Jana Palacha

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 18.1.2015

1. čtení: 1Sam 3,3 | 2. čtení: 1Kor 12,4 | Evangelium: Jan 1,35Povolání; oběť Jana Palacha

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 18.1.2015

1. čtení: 1Sam 3,3 | 2. čtení: 1Kor 6,13 | Evangelium: Jan 1,35Modlitba Páně VIII. - zbav nás od zlého

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 13.1.2015

1. čtení: Žid 2,5 | Evangelium: Mk 1,21