Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Advent 2014

4. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 21.12.2014

1. čtení: 2Sam 7,1 | 2. čtení: Řím 16,25 | Evangelium: Lk 1,26Modlitba Páně VII. - Odpusť nám naše viny

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 16.12.2014

1. čtení: Sof 3,1 | Evangelium: Mt 21,283. neděle adventní - Gaudete

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 14.12.2014

1. čtení: Iz 61,1 | 2. čtení: 1Sol 5,16 | Evangelium: Jan 1,6Modlitba Páně VI. - Chléb náš vezdejší

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 9.12.2014

1. čtení: Iz 40,1 | Evangelium: Mt 18,122. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 7.12.2014

1. čtení: Iz 40,1 | 2. čtení: 2Petr 3,8 | Evangelium: Mk 1,12. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | Sunday e 7.12.2014

1. čtení: Iz 40,1 | 2. čtení: 2Petr 3,8 | Evangelium: Mk 1,12. neděle adventní

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle o 7.12.2014

1. čtení: Iz 40,1 | 2. čtení: 2Petr 3,8 | Evangelium: Mk 1,11. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 30.11.2014

1. čtení: Iz 63,16 | 2. čtení: 1Kor 1,3 | Evangelium: Mk 13,331. neděle adventní

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle o 30.11.2014

1. čtení: Iz 63,16 | 2. čtení: 1Kor 1,3 | Evangelium: Mk 13,33