Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Listopad 2014

Poslední úterý církevního roku

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 25.11.2014

1. čtení: Zj 14,14 | Evangelium: Lk 21,5Slavnost Krista Krále

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 23.11.2014

1. čtení: Ez 34,11 | 2. čtení: 1Kor 15,20 | Evangelium: Mt 25,31Slavnost Krista Krále

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle o 23.11.2014

1. čtení: Ez 34,11 | 2. čtení: 1Kor 15,20 | Evangelium: Mt 25,31Modlitba Páně V. - Buď vůle tvá

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 18.11.2014

1. čtení: Zj 3,1 | Evangelium: Mt 14,22Podobenství o hřivnách + Te Deum

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 16.11.2014

1. čtení: Př 31,10 | 2. čtení: 1Sol 5,1 | Evangelium: Mt 25,14Podobenství o hřivnách + křtiny

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 16.11.2014

1. čtení: Př 31,10 | 2. čtení: 1Sol 5,1 | Evangelium: Mt 25,14Modlitba Páně IV. (+ sv. Martin)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 11.11.2014

1. čtení: Tit 2,1 | Evangelium: Lk 17,7Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 9.11.2014

1. čtení: Ez 47,1 | 2. čtení: 1Kor 3,9 | Evangelium: Jan 2,13Modlitba Páně III. (+ sv. Karel Boromejský)

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 4.11.2014

1. čtení: Flp 2,5 | Evangelium: Lk 14,15Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 2.11.2014

1. čtení: Mdr 3,1 | 2. čtení: Řím 8,14 | Evangelium: Mt 25,31Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 2.11.2014

1. čtení: Mdr 3,1 | 2. čtení: Řím 8,14 | Evangelium: Mt 25,31