Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Červen 2014

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 24.6.2014

1. čtení: Iz 49,1 | 2. čtení: Sk 13,22 | Evangelium: Lk 1,57Kázání o strachu

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 22.6.2014

1. čtení: Jer 20,10 | 2. čtení: Rim 5,12 | Evangelium: Mt 10,26Kázání o strachu

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle o 22.6.2014

1. čtení: Jer 20,10 | 2. čtení: Rim 5,12 | Evangelium: Mt 10,26Slavnost Těla a krve Páně

Káže: P. Marek Orko Vácha | čtvrtek 19.6.2014

1. čtení: Dt 8,2 | 2. čtení: 1Kor 10,16 | Evangelium: Lk 9,11Sv. Romuald

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 17.6.2014

1. čtení: 1Král 21,17 | Evangelium: Mt 5,43Slavnost Nejsvětější Trojice

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle v 15.6.2014

1. čtení: Ex 34,4 | 2. čtení: 2Kor 13,11 | Evangelium: Jan 3,16Slavnost Nejsvětější Trojice

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle o 15.6.2014

1. čtení: Ex 34,4 | 2. čtení: 2Kor 13,11 | Evangelium: Jan 3,16Sv. Antonín Paduánský

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 10.6.2014

1. čtení: Iz 61,1 | Evangelium: Lk 10,1