Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Doba velikonoční 2014

Slavnost Seslání Ducha svatého

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle v 8.6.2014

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3 | Evangelium: Jan 20,19Uprostřed svatodušní novény

Káže: P. Petr Vacík SJ | úterý 3.6.2014

1. čtení: Sk 20,17 | Evangelium: Jan 17,1Křtiny Adama Davida S.

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle oo 1.6.2014Slavnost Nanebevstoupení Páně

Káže: P. Marek Orko Vácha | čtvrtek 29.5.2014

1. čtení: Sk 1,1 | 2. čtení: Ef 1,17 | Evangelium: Mt 28,16Rozloučení s Adrienou Šimotovou

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 28.5.2014

1. čtení: Kaz 12 | Evangelium: Jan 17Sv. Filip Neri

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 27.5.2014

1. čtení: Sk 16,22 | Evangelium: Jan 16,56. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 25.5.2014

1. čtení: Sk 8,5 | 2. čtení: 1Pt 3,15 | Evangelium: Jan 14,156. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 25.5.2014

1. čtení: Sk 8,5 | 2. čtení: 1Pt 3,15 | Evangelium: Jan 14,15Sv. Klement Maria Hofbauer

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 20.5.2014

1. čtení: Sk 14,19 | Evangelium: Jan 14,275. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 18.5.2014

1. čtení: Sk 6,1 | 2. čtení: 1Pt 2,4 | Evangelium: Jan 14,15. neděle velikonoční

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 18.5.2014

1. čtení: Sk 6,1 | 2. čtení: 1Pt 2,4 | Evangelium: Jan 14,1Sv. Jan Nepomucký (Železný Brod)

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 17.5.2014

1. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mt 10,17Sv. Jan Nepomucký

Káže: P. Jan Regner SJ | úterý 13.5.2014

1. čtení: Sk 11,19 | Evangelium: Jan 10,22Neděle Dobrého Pastýře

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 11.5.2014

1. čtení: Sk 2,36 | 2. čtení: 1Pt 2,20 | Evangelium: Jan 10,1Neděle Dobrého Pastýře

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 11.5.2014

1. čtení: Sk 2,36 | 2. čtení: 1Pt 2,20 | Evangelium: Jan 10,1Sv. Kateřina Sienská; Petr Kanisius

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 6.5.2014

1. čtení: Sk 7,51 | Evangelium: Jan 6,30Cestou do Emauz

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 4.5.2014

1. čtení: Sk 2,22 | 2. čtení: 1Pt 1,17 | Evangelium: Lk 24,13Cestou do Emauz

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 4.5.2014

1. čtení: Sk 2,22 | 2. čtení: 1Pt 1,17 | Evangelium: Lk 24,13Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Káže: Jiří Nečas | úterý 29.4.2014

1. čtení: Žid 11,1 | Evangelium: Jan 20,24Neděle Božího milosrdenství

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 27.4.2014

1. čtení: Sk 2,42 | 2. čtení: 1Pt 1,3 | Evangelium: Jan 20,19Neděle Božího milosrdenství

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 27.4.2014

1. čtení: Sk 2,42 | 2. čtení: 1Pt 1,3 | Evangelium: Jan 20,19Sv. Anselm z Canterbury; sv. Vojtěch

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 22.4.2014

1. čtení: Sk 2,36 | Evangelium: Jan 20,11