Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Sv. týden 2014Slavnost Vzkříšení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 20.4.2014

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1Slavnost Vzkříšení Páně - křest 2 dětí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 20.4.2014

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1VELKÁ NOC

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 19.4.2014

7 čtení: Gn 1, Gn 22, Ex 14, Iz 54, Iz 55, Bar 3, Ez 36

8. čtení: Řím 6,3 | Evangelium: Mt 28,1Velký pátek

Káže: Mons. Tomáš Halík | pátek 18.4.2014

1. čtení: Iz 52,13 | 2. čtení: Žid 4,14Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana (Jan 18,1)Poslední večeře Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 17.4.2014

1. čtení: Ex 12,1 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Jan 13,1Modlitba v Getsemanské zahraděSv. Bernadetta Soubirous

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 15.4.2014

1. čtení: Iz 49,1 | Evangelium: Jan 13,21Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 13.4.2014

1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Evangelium: Mt 26,14Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše (Mt 26,14)Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 13.4.2014

1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Evangelium: Mt 26,14Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše (Mt 26,14)