Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Leden 2014

Sv. Tomáš Akvinský

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 28.1.2014

1. čtení: Mdr 7,7 | Evangelium: Mt 23,8Týden modliteb za jednotu křesťanů

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 26.1.2014

1. čtení: Iz 8,23 | 2. čtení: 1Kor 1,10 | Evangelium: Mt 4,12Týden modliteb za jednotu křesťanů

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 26.1.2014

1. čtení: Iz 8,23 | 2. čtení: 1Kor 1,10 | Evangelium: Mt 4,12Obrácení sv. Pavla

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.1.2014

1. čtení: Sk 9,1 | Evangelium: Mk 16,15Oběť; 45.výročí Jana Palacha

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 19.1.2014

1. čtení: Iz 49,3 | 2. čtení: 1Kor 1,1 | Evangelium: Jan 1,29Oběť; 45.výročí Jana Palacha

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 19.1.2014

1. čtení: Iz 49,3 | 2. čtení: 1Kor 1,1 | Evangelium: Jan 1,29Sv. Antonín Veliký

Káže: P. Petr Vacík | úterý 14.1.2014

1. čtení: 1Sam 1,9 | Evangelium: Mt 19,16