Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Vánoce 2013

Svátek Křtu Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 12.1.2014

1. čtení: Iz 42,1 | 2. čtení: Sk 10,34 | Evangelium: Mt 3,13Sv. Basil Veliký a sv. Řehoř Naziánský

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.1.2014

1. čtení: 1Jan 3,22 | Evangelium: Mt 4,12Slavnost Zjevení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 5.1.2014

1. čtení: Iz 60,1 | 2. čtení: Ef 3,2 | Evangelium: Mt 2,1Slavnost Zjevení Páně

Káže: P. Petr Vacík | neděle o 5.1.2014

1. čtení: Iz 60,1 | 2. čtení: Ef 3,2 | Evangelium: Mt 2,1Slavnost Matky Boží Panny Marie

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 1.1.2014

1. čtení: Nm 6,22 | 2. čtení: Gal 4,4 | Evangelium: Lk 2,16Svaté rodiny

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 29.12.2013

1. čtení: Sir 3,3 | 2. čtení: Kol 3,12 | Evangelium: Mt 2,13Slavnost Narození Páně - odpoledne

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 25.12.2013

1. čtení: Iz 52,7 | 2. čtení: Žid 1,1 | Evangelium: Jan 1,1Slavnost Narození Páně - o půlnoci

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 24.12.2013

1. čtení: Iz 9,1 | 2. čtení: Tit 2,11 | Evangelium: Lk 2,1