Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Advent 2013

4. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 22.12.2013

1. čtení: Iz 7,10 | 2. čtení: Řím 1,1 | Evangelium: Mt 1,18Křtiny T. A. R.

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 22.12.2013

Evangelium: Jan 1,1Sv. Jan od Kříže

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 17.12.2013

1. čtení: Gn 49,1 | Evangelium: Mt 1,1Sv. Jan od Kříže

Káže: Mons. Tomáš Halík | pondělí 16.12.2013Gaudete

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 15.12.2013

1. čtení: Iz 35,1 | 2. čtení: Jak 5,7 | Evangelium: Mt 11,2Gaudete

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 15.12.2013

1. čtení: Iz 35,1 | 2. čtení: Jak 5,7 | Evangelium: Mt 11,2Sv. Ambrož (a trochu Augustin)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 10.12.2013

1. čtení: Iz 40,1 | Evangelium: Mt 18,122. neděle adventní

Káže: P. Petr Vacík | neděle v 8.12.2013

1. čtení: Iz 11,1 | 2. čtení: Řím 15,4 | Evangelium: Mt 3,12. neděle adventní

Káže: P. Jan Regner | neděle o 8.12.2013

1. čtení: Iz 11,1 | 2. čtení: Řím 15,4 | Evangelium: Mt 3,1Sv. František Xaverský

Káže: P. Petr Vacík | úterý 3.12.2013

1. čtení: 1Kor 9,16 | Evangelium: Mk 16,14Na prahu adventu

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 1.12.2013

1. čtení: Iz 2,1 | 2. čtení: Řím 13,11 | Evangelium: Mt 24,37