Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Červen 2013

Povolání, proroci

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle v 30.6.2013

1. čtení: IKrál 19,16 | 2. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 9,5113. neděle v mezidobí

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle o 30.6.2013

1. čtení: IKrál 19,16 | 2. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 9,51Poslední úterý

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 25.6.2013

1. čtení: Gn 13,2 | Evangelium: Mt 7,6Kým jsem pro vás?

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 23.6.2013

1. čtení: Zach 12,10 | 2. čtení: Gal 3,26 | Evangelium: Lk 9,18Kým jsem pro vás?

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 23.6.2013

1. čtení: Zach 12,10 | 2. čtení: Gal 3,26 | Evangelium: Lk 9,18A co říkal o hříchu? Byl proti...

Káže: P. Petr Vacík | neděle v 16.6.2013

1. čtení: 2Sam 12,7 | 2. čtení: Gal 2,16 | Evangelium: Lk 7,36Odpuštění

Káže: P. Jan Regner | neděle o 16.6.2013

1. čtení: 2Sam 12,7 | 2. čtení: Gal 2,16 | Evangelium: Lk 7,36Zakončení akad. roku

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 11.6.2013

1. čtení: Sk 11,21 | Evangelium: Mt 10,710. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Vacík | neděle o 9.6.2013

1. čtení: 1Král 17,17 | 2. čtení: Gal 1,11 | Evangelium: Lk 7,11Křtiny Julie Teresie

Káže: P. Jan Regner & P. Petr Vacík | sobota 8.6.2013

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 7,37Co je Boží, dávejte Bohu (+dobrovolnictví)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 4.6.2013

1. čtení: Tob 2,9 | Evangelium: Mk 12,139. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 2.6.2013

1. čtení: 1Král 8,41 | 2. čtení: Gal 1,1 | Evangelium: Lk 7,19. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 2.6.2013

1. čtení: 1Král 8,41 | 2. čtení: Gal 1,1 | Evangelium: Lk 7,1