Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Májové slavnosti 2013

Slavnost Těla a Krve Páně

Káže: P. Petr Vacík | čtvrtek 30.5.2013

1. čtení: Gn 14,18 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Lk 9,11bSlavnost Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 26.5.2013

1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12Slavnost Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 26.5.2013

1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12Úterý po Letnicích

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.5.2013

1. čtení: Sir 2,1 | Evangelium: Mk 9,30Slavnost Seslání Ducha svatého

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 19.5.2013

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3 | Evangelium: Jan 20,19Slavnost Nanebevstoupení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 9.5.2013

1. čtení: Sk 1,1 | 2. čtení: Ef 1,17 | Evangelium: Lk 24,46