Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Vánoce 2012

Svátek Křtu Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 13.1.2013

1. čtení: Iz 42,1 | 2. čtení: Sk 10,34 | Evangelium: Lk 3,15Svátek Křtu Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 13.1.2013

1. čtení: Iz 42,1 | 2. čtení: Sk 10,34 | Evangelium: Lk 3,15Bůh je láska

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 8.1.2013

1. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Mk 6,34Slavnost Zjevení Páně

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle 6.1.2013

1. čtení: Iz 60,1 | 2. čtení: Ef 3,2 | Evangelium: Mt 2,1Slavnost Matky Boží Panny Marie

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 1.1.2013

1. čtení: Nm 6,22 | 2. čtení: Gal 4,4 | Evangelium: Lk 2,16Svátek Svaté rodiny

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 30.12.2012

1. čtení: 1Sam 1,20 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Lk 2,41Svátek Svaté rodiny

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 30.12.2012

1. čtení: 1Sam 1,20 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Lk 2,41Slavnost Narození Páně - odpoledne

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý o 25.12.2012

1. čtení: Iz 52,7 | 2. čtení: Žid 1,1 | Evangelium: Jan 1,1Slavnost Narození Páně - o půlnoci

Káže: Mons. Tomáš Halík | pondělí 24.12.2012

1. čtení: Iz 9,1 | 2. čtení: Tit 2,11 | Evangelium: Lk 2,1